แนวโน้มธุรกิจสื่อในสหรัฐฯ

ข้อมูลจาก The Economist เล่มล่าสุด เห็นได้ชัดนะครับว่านอกจากหนังสือพิมพ์แล้ว “ฟรีทีวี” ก็อยู่ในแนวโน้มขาลง และอาจจะรวม “เคเบิลทีวี” ด้วยเช่นกัน

คุณคิดว่าแนวโน้มนี้จะมาถึงเมืองไทยในที่สุดหรือไม่ครับ?

182: สถิติที่น่าสนใจของคนไทย

ประเทศไทยมีประชากร 66 ล้านคน แต่เป็นประชากรวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) 36 ล้านคน ใช้เฟสบุ้ค 14 ล้านคน

  • ยอดขายรถจักรยานยนต์ 2 ล้านคันต่อปี , รถเก๋ง 6 แสนคันต่อปี เป็นรถบีเอ็มดับบลิวมือหนึ่ง 2, 000 คันต่อปี
  • ยอดขายโทรศัพท์มือถือ 17 ล้านเครื่องต่อปี, โน้ตบุ้ค 2 ล้านเครื่องต่อปี, แท๊บเล็ต 5 แสนเครื่องต่อปี, ไอโฟน 2-3 แสนเครื่องต่อปี (ประมาณ)
  • ยอดโอนบ้านใหม่ 4 แสนหลังต่อปี มีทั้งหมด 20 ล้านครัวเรือน มีบรอดแบรนด์ใช้ 3 ล้านครัวเรือน
  • ผู้เสียภาษีเงินได้มี 2.3 ล้านคนต่อปี ผู้เสียภาษีอัตรา 37% มี 2400 คนต่อปี
  • เดินทางไปญี่ปุ่นปีละ 2 แสนคน เดินทางไปทำงานต่างประเทศทั่วโลก 9 หมื่นคนต่อปี
  • ผู้มีสวัสดิการข้าราชการ 6 ล้านคน ผู้มีประกันสังคม 10 ล้านคน ผู้มีบัตรทอง 48 ล้านคน