พอร์ตทดลอง IDX Fund

วัตถุประสงค์
เป็นพอร์ตสาธิตทางเลือกสำหรับคนที่มีเงินก้อนที่จะลงทุนทั้งจำนวนในทันที และไม่ต้องการปวดหุ้นเรื่องการคัดหุ้น
นโยบายลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมดัชนี SET50 โดยให้มีนำ้หนักลงทุนในหุ้นทุน 50-70% ของพอร์ต ส่วนที่เหลือลงทุนในกองทุน MMF เปรียบเสมือนเงินสด เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท กองทุนเริ่มต้นเมื่อ 25/3/2014
การปรับพอร์ต
ปรับพอร์ตปีละหน โดยสามารถเลือกปรับได้ตามใจชอบ แต่เมื่อปรับแล้ว หุ้นจะต้องมีอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% ของพอร์ต
ผลการดำเนินงานล่าสุด (ทุนตั้งต้น 1,000,000 บาท, SCBSET คือกองหุ้น, SCBTMF คือกองเงินสด)

3 thoughts on “พอร์ตทดลอง IDX Fund”

  1. ลืมไปเลยว่า พอร์ตนี้เปลี่ยนมาปรับพอร์ตเดือนกันยาเหมือนกัน

    ดังนั้นผมน่าจะปรับพอร์ตเร็วๆ นี้

    หุ้นขึ้นมาเยอะมาก ก็คิดว่าจะปรับพอร์ตใหม่ให้เป็นหุ้นต่อเงินสด 60:40 ก็แล้วกันนะครับ

    ปรับเสร็จเมื่อไรจะมาแจ้งผลอีกทีครับ

  2. สถานะพอร์ต ณ วันนี้นะครับ หุ้นเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย เดี๋ยวจะปรับพอร์ตให้กลายเป็น หุ้นต่อเงินสด 60:40 นะครับ น่าจะภายในไม่เกินสัปดาห์หน้า

    แล้วจะมาโพสต์ผลลัพธ์อีกที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*