184: มองงบการเงินใหม่ของ OFM?

B2S (หน่วย:ล้านบาท) 2553 2554 2555(9m) รายได้  3, 179 3, 259  2, 682 กำไรสุทธิ  75 7.8  90 OfficeDepo ปี 2553 2554 2555(9m) รายได้  2, 944 3, 008  2, 654 กำไรสุทธิ  99 113  134 OFM(เดิม) ปี 2553 2554 2555(9m) รายได้  914 1, 090  1, 273 กำไรสุทธิ  26 35  46 เนื่องจากงบปี 2555 ยังออกไม่เต็มปี ดังนั้นเทคนิคก็คือเราจะประเมินงบเต็มปีจากตัวเลข “เต็มปี” ของปี 2544 แล้วคูณด้วยการเติบโตของ 9 อ่านต่อ...

179: กำไรรวม บจ.ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 น่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีของปีนี้ เพราะไตรมาส 2 มีพลังงานและปิโตรเคมีที่ขาดทุนสต็อกกันเยอะ (one-time) ส่วนไตรมาส 4 ปีที่แล้วฐานต่ำมาก เพราะน้ำท่วม ผลปรากฎว่า บจ.ใน SET มีกำไรสุทธิรวมกัน สูงขึ้น +35% yoy ส่วนรายได้นั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ที่ +8.7% ปี (หน่วย:พันล้านบาท) 2554-> 2555 รายได้ 2, 347 2, 551 กำไรสุทธิ อ่านต่อ...

118: 0453: สิงหาคม 2011

ตลาดหุ้นดูเหมือนจะผันผวนขึ้นอย่างชัดเจน หลังจาก S&P ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรสหรัฐฯ ลงจากระดับสูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่าเก้าสิบปีเลยทีเดียว ผสมโรงกับตัวเลขปรับปรุงใหม่ที่บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมากลับไม่ได้สูงอย่างที่คิด โดยครึ่งป อ่านต่อ...