289: D/E ของโบรกเกอร์

ดูเหมือนว่า โบรกเกอร์ส่วนใหญ๋จะก่อหนี้อย่างก้าวกระโดดในไตรมาสแรกของปี และลด D/E กลับสู่ระดับปกติอย่างรวดเร็วก่อนสิ้นไตรมาสสองของปี Continue reading “289: D/E ของโบรกเกอร์”

276: ภาวะตลาดหุ้น : สหรัฐ-จีน-ยุโรป

สหรัฐ

  • เฟด ให้คำแนะนำว่า ถ้าหากสหรัฐฯ ไม่แย่ลงอีกอย่างมาก เฟดจะเริ่มชะลอการซื้อสินทรัพย์ปลายปีนี้ และหยุดซื้อเพิ่มภายในปี 2014 แต่การเริ่มขายออกคงยังอีกนาน และการเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็ยิ่งนานกว่านั้นอีก
  • หลังจากนั้น จีดีพีไตรมาสแรกของสหรัฐ ถูกปรับลดลงเหลือ 1.8% จากเดิม 2.4% ตลาดจึงเก็งว่า เฟดอาจมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว Continue reading “276: ภาวะตลาดหุ้น : สหรัฐ-จีน-ยุโรป”