426: ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกระดับทศวรรษ

ไฟล์เสียงนี้เล่าถึงภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกระดับทศวรรษ ว่ามีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกับในอดีตอย่างไร และมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจกระแสทุนของโลกได้ดียิ่งขึ้น 

 

9 thoughts on “426: ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกระดับทศวรรษ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*