4 thoughts on “411: Lynchmania 3”

  1. พี่ ครับ
    ไม่ทราบว่า ถ้าช่วย ให้ พี่ มี บทความ แนะถึง การ เปลี่ยนแปลง โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศ ไทย และ แนะ ถึง หุ้น ที่ มี โอกาสได้รับ อนิสง จากการเปลี่ยนแปลง ครั้ง นี้
    (เช่น Arrow ที่ อาจได้รับ งานเดิน สายตา ดิน)

Leave a Reply