190: มุมมอง จอร์จ โซรอส 2013

ทองคำจะไปไม่ถึง $2000 ในปี 2013 แต่ถ้าหากทองจะลงก็จะลงได้ไม่มากนัก เพราะแม้ทองจะเป็น the ultimate safe haven แต่เวลาบรรดากองทุนขาดทุนในตลาดหุ้นมาก พวกเขาจะขายทองด้วยเพื่อเติมสภาพคล่อง

สงครามอิหร่าน นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงได้ง่ายๆ (น่าจะกดดัน upside ของราคาน้ำมันนะครับ)

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ไม่น่าจะกลับไปเพิ่มขึ้นใหม่ ค่าชดเชยที่หมดอายุจะทำให้คนกลับเข้าทำงานมากขึ้น (น่าจะส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ย Fed นะครับ)

กลยุทธ์ในเวลานี้ที่โซรอสแนะคือ ให้มองความอยู่รอดมากกว่าการทำกำไร โดยให้เลือกหุ้นของธุรกิจที่น่าจะไปรอดได้ในระยะยาว และอีกส่วนหนึ่งคือเก็บเป็นเงินสด

 
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.