7thLTG

The Seven Thailand Long-term Growth Fund (7thLTG)

“In Search of Worry-free Investment Strategies”

ผมมีความตั้งใจจะอุทิศทรัพยากรของผมส่วนหนึ่งให้กับการค้นหาวิธีลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย ที่ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร (above average returns)  และต้องง่ายพอที่ average person จะสามารถปฏิบัติได้เอง ผมจึงได้สร้างพอร์ตลงทุนสาธิตอันนี้ขึ้นมา ให้ชื่อว่า The Seven Thailand Long-term Growth Fund หรือ 7thLTG

เป้าหมายของพอร์ต

 • ให้ตอบแทนเฉลี่ยสะสม 10-15% ต่อปี (คิดแบบ IRR) หรือถ้าบังเอิญโชคไม่ดีที่ช่วงเวลาที่ลงทุนอยู่ในช่วงเวลาที่ SET ให้ผลตอบแทนติดลบก็ควรเอาชนะ SET ให้ได้
 • average person สามารถปฏิบัติเองได้โดยไม่ยาก
 • ไม่ต้องติดตามข่าวหรือตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิด (เพื่อให้เงินทำงานให้เรา ไม่ใช่ให้เราทำงานให้เงิน)

วิธีนี้ไม่ได้เน้นการ maximize ผลตอบแทน แต่เน้นการทำให้ผลตอบแทนให้ดีพอสมควรโดยที่ไม่ต้องใช้ effort มาก (ผลตอบแทนคุ้มค่ากับ effort)

นโยบายการลงทุน

คัดเลือกหุ้นไทยจำนวน 7 ตัว ที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้

 • เป็นกิจการที่ยังเติบโตได้อีกในระยะยาว (ข้อนี้ขาดไม่ได้)
 • ต้องเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแรงพอสมควร  (เกรด B+ ขึ้นไป)
 • ไม่อยู่ใน sector เดียวกันเกิน 3 ตัว

กองทุนจะลงทุนแบบ DCA ในหุ้น 7 ตัวนี้เป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นได้ในอนาคต (กำหนดไว้ว่าจะรีวิวรายชื่อปีละหน ทุกเดือนกันยายน เป้าหมายหลวมๆ คือ เปลี่ยนหุ้นปีละ 0-1 ตัว) เมื่อใดที่เห็นว่าหุ้นตัวนั้นๆ ไม่เข้าเกณฑ์ทั้งสามข้ออีกต่อไป หรือไม่สามารถเทรดได้อีก (โดนควบรวม โดนถอน โดยแขวน ไร้สภาพคล่อง ฯลฯ)

ในการลงทุนจะซื้อหุ้นทั้ง 7 ตัว ทุกวันที่ 25 ของเดือน ตัวละ 3,000 บาท (ปัดลงให้เศษหุ้นลงตัว) เป็นเงินรวม 21,000 บาทต่อเดือน ซื้อไปเรื่อยๆ ทางเดียวจนกว่าจะครบ 15 ปี และจะสรุปผลเมื่อครบกำหนด 15 ปีแล้วเท่านั้น

เมื่อมีหุ้นตัวใดก็ตามถูกปรับออกจากรายชื่อ จะถูกขายออกมาทั้งหมดทันที แล้วนำเงินที่ได้กลับเข้าไปซื้อหุ้นตัวใหม่ หรือเฉลี่ยซื้อตัวเก่าที่เหลือทุกตัวก็ได้ โดยทยอยซื้อกลับเข้าไปแบบ DCA เช่นกัน เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ให้ได้จำนวนเงินเท่ากับที่ขายออกมา)

เมื่อใดที่มีหุ้นตัวใดมีมูลค่าใหญ่เกิน 30% ของพอร์ต หุ้นตัวนั้นจะโดนหยุดซื้อชั่วคราวจนกว่าจะไม่เกิน (เอาเงินในเดือนนั้นเฉลี่ยไปซื้อตัวอื่นๆ ที่เหลือแทน) เพื่อลดการผูกพอร์ตไว้กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป

หลักการและเหตุผล

ทำไมเลือกหุ้นด้วยการมองการเติบโตในอนาคตเป็นหลัก : ผมเชื่อว่าหุ้นที่ถือยาวแล้วได้ผลตอบแทนดีที่สุดคือหุ้นเติบโต แต่จริงๆ แล้ว นักลงทุนจะเลือกหุ้นแนวอื่นๆ ด้วยเกณฑ์อะไรก็ได้ที่ชอบ เนื่องจากแนวการลงทุนนี้ไม่เน้นความสามารถในการเลือกหุ้น แต่เน้นเรื่องวินัยในการลงทุนมากกว่า

ผมมีความเห็นว่า การเลือกหุ้น เป็นเรื่องสำคัญในการลงทุน แต่ไม่ได้สำคัญที่สุด หมายความว่า ถ้าเลือกหุ้นถูกตัวได้เกิน 5 ครั้งใน 10 ครั้ง ถือว่าเพียงพอแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องเลือกหุ้นได้ถูกตัวทุกตัว การลงทุนที่ต้องเลือกหุ้นถูกทุกตัวถึงจะได้ผลตอบแทนดีไม่ใช่วิธีลงทุนที่ดี เพราะในความเป็นจริงๆ ไม่มีใครสามารถทำแบบนั้นได้ เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว เกณฑ์ในการเลือกหุ้นไม่สำคัญ นักลงทุนจะใช้เกณฑ์ส่วนตัวอะไรก็ได้ที่ตนเองนิยมในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตนี้

พอร์ตนี้อาศัยการกระจายความเสี่ยง (7 ตัว) เพื่อให้ตั้งรับความผิดพลาดของการเลือกหุ้นไว้อยู่แล้ว และอาศัยวินัยการลงทุนที่ช่วยตัดอารมณ์ในการเทรดหุ้นออกไปเพื่อให้ผลตอบแทนดีขึ้น ข้อสำคัญนักลงทุนควรมองผลตอบแทนรวมของพอร์ตมากกว่าผลตอบแทนรายตัว หุ้นบางตัวในพอร์ตจะให้ผลตอบแทนไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ผลตอบแทนรวมยังดีอยู่ และไม่ควรคาดหวังว่าพอร์ตจะต้องผันผวนน้อยกว่าตลาดในระยะสั้น เพราะยังไงเราก็ไม่ได้ขายระหว่างทางอยู่แล้ว แต่ให้คาดหวังการเติบโตของพอร์ตในระยะยาวมากกว่า

คำเตือน

 • ห้ามลอกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว แล้วนำไปลงทุนเองแบบทุ่มซื้อโดยเด็ดขาด หุ้นทุกตัวใน 7thLTG มีความเสี่ยงบางอย่างที่รุนแรงมากอยู่ทั้งสิ้น แต่ที่ผมกล้าเลือกมาเข้า 7thLTG เนื่องจากพอร์ตมีการกระจายตัวที่มากพอ และไม่มีการซื้อเฉลี่ยขาลงหุ้นตัวใดๆก็ตาม  ดังนั้นจึงทำให้พอร์ตไม่มีทางเสียหายหนักในกรณีที่หุ้นบางตัวเกิดความเสียหายร้ายแรง แต่ไม่เหมาะกับการนำตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวมาลงทุนแบบทุ่มซื้อ

รายชื่อหุ้นที่ทำการซื้ออยู่ ณ ปัจจุบัน (ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 26/9/2016): BANPU,BDMS,CPN,MINT,PS,ADVANC, BTS

สถานะของพอร์ตรายปีณ สิ้นปีที่ 1 (24/09/2010) ณ สิ้นปีที่ 2 (23/09/2011),ณ สิ้นปีที่ 3 (24/09/2012), ณ สิ้นปีที่ 4 (24/09/2013), ณ สิ้นปีที่ 5 (24/9/2014), สิ้นปีที่ 6 (24/9/2015) , สิ้นปีที่ 7 (22/9/2016)

(22/9/2016) screen-shot-2559-09-22-at-7-22-11-pm

(หมายเหตุ : Cost ที่เห็นในภาพข้างบนไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นกำไรที่ลงทุนกลับเข้าไปใหม่ ดูรายเอียดได้ที่ตารางข้างล่าง)

คำนวนต้นทุนสะสมที่แท้จริง ณ สิ้นปีที่ 7 (22 กันยายน 2559)

รายการ บาท
ต้นทุนที่แสดงในพอร์ต (A) 1,937,633.87
กำไรในอดีตที่ถูก reinvest กลับเข้าพอร์ต (B) 239,348.10
ต้นทุนสุทธิ (A-B)  1,698,285.77

ประวัติการรับเงินปันผล

สรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีที่ 7 (22/9/2016)

ต้นทุนสะสม  1,698,285.77 บาท

กำไรที่ยังไม่รับรู้ 1,135,988.53 บาท

เงินปันผลสะสม 197,758.60 บาท

 

3,215 thoughts on “7thLTG”

 1. ทำไมพี่โจ๊กถึงเลือกซื้อ BTS เข้ามาที่พอร์ตหรอคะ

 2.  พอร์ต Active ที่เคยลองทำแล้วเลิกไป เป็นเพราะมันอาจจะดูคล้ายเป็นการเชียร์หุ้นได้ ซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมายของบล็อก แต่ถ้านักลงทุนแต่ละท่านจะลองไปทำเอง ก็ไม่มีปัญหาครับ

  ลองดูว่า ทั้งสองแบบ แบบไหน เราได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ก็เลือกวิธีนั้นก็ได้ เพราะบางคนอาจจะ active เก่ง บางคนยิ่ง active ยิ่งขาดทุน เป็นต้น

  ในกรณี บ้านปู เงินซื้อหุ้น ipo ถือว่านำมาจากเงินที่ขาย banpu-w3 ได้เมื่อต้นปีนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไป ทุกคนก็น่าจะมีเงินสดเก็บไว้บ้าง เพราะเราลงทุนแบบทยอยซื้อทุกเดือน ถ้าหากไม่มี และต้องการซื้อ ipo จริงๆ จะขายบางตัวออกมาบางส่วนเพื่อนำมาซื้อก็ได้ครับ

 3. พี่โจ๊ก รบกวนสอบถาม เกี่ยวกับ Lpn ครับ ผมเข้าไปดูงบกำไรขาดทุน ก็เห็นว่าเติบโตอยู่
  แต่ทำไมราคาหุ้น ถึงลงเอาๆ ครับ ผมพลาดข้อมูลอะไรไปรึเปล่าครับ

  1. ผมเข้าใจว่า เป็นเพราะความกังวลของตลาด ว่า ภาคอสังหาที่อยู่อาศัยอาจมีการเติบโตในอนาคตได้จำกัดครับ ส่วนกำไรที่ยังเติบโตอยู่เวลางบออกก็เป็นผลมาจากยอดขายของปีก่อนๆ
   กำไรที่โชวในงบของอสังหา มักจะช้าไปเป็นปีๆจากวันที่ขาย เพราะต้องรอกว่าจะโอน
   ถ้าลองดู PS ที่อยู่ใน 7thLTG ก็จะเห็นว่าเป็นไปในลักษณะเดียวกันครับ
   อย่างไรก็ตามรอฟัง ความเห็นพี่นรินทร์ด้วยละกันครับ

  2. เล่นหุ้นกลุ่ม developer ก็ต้องทำใจ ถ้า sector นี่ถูกมองว่าเป็นวัฎจักรขาลง มันจะลงแรงๆ ทั้งกลุ่ม ไม่เลือกหน้าครับ

   สรุปคือ ต้องทำใจครับ

 4. ได้รับคำเสนอซื้อหุ้น PS ทางไปรษณีย์แล้ว คาดว่าคงไปแลกหุ้นทั้งจำนวนนะครับ เพราะหุ้นตัวใหม่จะรวมธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่อสังหาเข้ามาด้วย (ในอนาคต) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับพอร์ต 7 มากกว่า เพราะช่วยลดความผันผวนได้มากกว่าการเป็นหุ้นอสังหาล้วนๆ

  แต่คิดว่าคงจะรอให้พ้น 25 ตค ค่อยไปแลกหุ้น ยังมีเวลาอีกเกือบเดือน

  1. ขอโทษนะครับพี่ โจ๊ก..ผมไม่ได้ตาม PS ไม่รู้ว่าพี่ไปเเลกหุ้นกับตัวไหนครับ BTS ใช่ไหมครับ?

Leave a Reply