7thLTG

The Seven Thailand Long-term Growth Fund (7thLTG)

“In Search of Worry-free Investment Strategies”

เนื่องด้วยผมมีความตั้งใจจะอุทิศทรัพยากรของผมส่วนหนึ่งให้กับการค้นหาวิธีลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย ที่ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร (above average returns)  และต้องง่ายพอที่ average person จะสามารถปฏิบัติได้เอง ผมจึงสร้างพอร์ตลงทุนอันหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่า The Seven Thailand Long-term Growth Fund หรือ 7thLTG เพื่อการนี้ครับ

เป้าหมายของผมคือการค้นหาวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่

 

 • ให้ตอบแทนเฉลี่ยสะสม 10-15% ต่อปี หรือถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่ SET ให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายมากๆ ก็ควรเอาชนะ SET ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาเดียวกัน
 • average person ต้องสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยาก
 • ไม่ต้องติดตามข่าวหรือตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิด (เพื่อให้เงินทำงานให้เรา ไม่ใช่ให้เราทำงานให้เงิน)

 

วิธีนี้ไม่ได้เน้นการ maximize ผลตอบแทน แต่เน้นการทำให้ผลตอบแทนให้ดีพอสมควรโดยไม่ต้องใช้ effort มาก

นโยบายการลงทุน

คัดเลือกหุ้นไทยจำนวน 7 ตัว ที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้

 

 • เป็นกิจการที่ยังเติบโตได้อีกมากในระยะยาว (ข้อนี้ขาดไม่ได้) อย่างน้อยต้องเชื่อว่ากำไรสุทธิของบริษัทจะเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยสองเท่าทุกห้าปี
 • ต้องเป็นบริษัทที่ established แล้วพอสมควร (ไม่เจ๊งไปง่ายๆ ใน 15 ปีเสียก่อน)
 • ไม่อยู่ใน sector เดียวกันเกิน 3 ตัว

 

กองทุนจะลงทุนในหุ้น 7 ตัวนี้เท่านั้น โดยรายชื่อสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตเมื่อเห็นว่าหุ้นนั้นไม่เข้าเกณฑ์ทั้งสามข้ออีกต่อไป หรือไม่สามารถเทรดได้อีก (โดนควบรวม โดนถอน โดยแขวน ไร้สภาพคล่อง ฯลฯ)

ในการลงทุนจะซื้อหุ้นทั้ง 7 ตัว ทุกวันที่ 25 ของเดือน ตัวละ 3,000 บาท (ปัดลงให้เศษหุ้นลงตัว) เป็นเงินรวม 21,000 บาทต่อเดือน ซื้อไปเรื่อยๆ ทางเดียวจนกว่าจะครบ 15 ปี และจะสรุปผลเมื่อครบกำหนด 15 ปีแล้วเท่านั้น

เมื่อใดที่มีหุ้นตัวใดมีมูลค่าใหญ่เกิน 30% ของพอร์ต หุ้นตัวนั้นจะโดนหยุดซื้อชั่วคราวจนกว่าจะไม่เกิน (เอาเงินในเดือนนั้นเฉลี่ยไปซื้อตัวอื่นๆ ที่เหลือแทน) เพื่อลดการผูกพอร์ตไว้กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป

หลักการและเหตุผล

ทำไมเลือกหุ้นด้วยการมองการเติบโตในอนาคตเป็นหลัก : เพราะผมได้ตรวจสอบมาแล้วว่าหุ้นเติบโตในตลาดหุ้นไทยเป็นหุ้นที่ถือยาวแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงได้จริงๆ และสูงกว่าหุ้นแนวอื่น

มูลค่าตลาดของหุ้นคุณค่าเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Value Stock

ปี 1996 ปี 2008
SSC 9,672 2,047
SAUCE 3,312 4,392
EGCO 36,400 36,062
SCC 96,960 123,600

มูลค่าตลาดของหุ้นเติบโตเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Growth Stock

ปี 1996 ปี 2008
BIGC 7,375 30,656
CPN 8,900 31,157
SEED 570 1,894
PTTEP 114,700 353,858

ปี 1996 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ 1200 จุด ส่วนปี 2008 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 400 จุด จะเห็นได้ว่าต่อให้ซื้อหุ้นในปีที่ตลาดหุ้นฟองสบู่ แต่ถ้าถือไว้เป็นระยะเวลาที่นานมากพอ แม้จะขายออกในปีที่มีวิกฤต หุ้นเติบโตก็ยังให้ผลตอบแทนที่งดงามและมากกว่าหุ้นคุณค่า เพราะฉะนั้น หุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวจึงได้แก่หุ้นเติบโต ไม่ใช่หุ้นคุณค่าหรือหุ้นปันผลอย่างที่เข้าใจกัน ถ้าหากเข้าใจตรงนี้ได้ หุ้นไทยก็สามารถถือยาวได้ครับ ต่อให้เจอวิกฤตก็ไม่น่ากลัว

ส่วนหนึ่ง ที่ผมสร้างพอร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อต่อสู้กับความเชื่อที่ว่า “หุ้นไทยถือยาวไม่ได้” และ “หุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวคือหุ้นปันผล” ซึ่งผมมองว่าเป็นความเชื่อที่ผิด ผมเชื่อว่า หุ้นไทยถือยาวได้แต่ต้องถือหุ้นเติบโตเท่านั้น ครับ

เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตจะใช้การมองภาพใหญ่ (Big Picture) และเป็นการมองในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ของธุรกิจเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่อยู่มีดีมานด์ที่เติบโตดี (เมกกะเทรนด์) และมีความแข็งแกร่งของกำไรพอสมควร ไม่ใช้โมเดลที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์งบการเงินที่ยุ่งยากเกินไป กล่าวคือ อาศัยแนวคิดของปีเตอร์ ลินซ์ว่า คนธรรมดาทุกคนก็สามารถเลือกหุ้นได้ไม่แพ้ตลาด ถ้ารู้จักมองไปที่ตัวธุรกิจจริงๆ ไม่ได้มองไปที่ตลาดหรือราคาหุ้น

วิธีนี้ไม่ได้พึ่งพาการเลือกหุ้นให้ถูกทุกตัว แต่อาศัยการกระจายความเสี่ยง (7 ตัว) ที่ไม่มากหรือเกินไปเพื่อให้ตั้งรับความผิดพลาดของการเลือกหุ้นได้ดีพอสมควร หุ้นบางส่วนในพอร์ตอาจไม่เป็นไปตามที่คาดบ้างก็ไม่เป็น เน้นภาพรวมของพอร์ตมากกว่า หลีกเลี่ยงการทำกำไรโดยอาศัย market timing (ซึ่งดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ แล้วยาก) และไม่ได้คาดหวังว่าพอร์ตจะต้องผันผวนน้อยกว่า SET ในระยะสั้น แต่มุ่งสร้างพอร์ตที่เติบโตไปได้ไกลที่สุดในระยะยาวเมื่อเทียบกับ SET มากกว่า

คำเตือน

 

 • 7thLTG เป็นพอร์ตหุ้นเติบโต ความผันผวนจึงน่าจะสูงกว่าตลาด ทำให้เวลาตลาดลงแรงๆ มีโอกาสสูงมากที่ พอร์ต 7thLTG จะลงแรงกว่าตลาด พอร์ตนี้จึงไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังว่าถ้าตลาดหุ้น crash แล้วพอร์ตจะลงน้อยกว่าตลาด แต่เหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความผันผวนที่สูงกว่าตลาดในระยะสั้นได้ แต่คาดหวังการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตในระยะยาวที่ดีกว่าตลาด
 • ห้ามลอกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว แล้วนำไปลงทุนเองแบบทุ่มซื้อโดยเด็ดขาด หุ้นทุกตัวใน 7thLTG มีความเสี่ยงบางอย่างที่รุนแรงมากอยู่ทั้งสิ้น แต่ที่ผมกล้าเลือกมาเข้า 7thLTG เนื่องจากพอร์ตมีการกระจายตัวที่มากพอ และไม่มีการซื้อเฉลี่ยขาลงหุ้นตัวใดๆก็ตาม  ดังนั้นจึงทำให้พอร์ตไม่มีทางเสียหายหนักในกรณีที่หุ้นบางตัวเกิดความเสียหายร้ายแรง แต่ไม่เหมาะกับการนำตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวมาลงทุนแบบทุ่มซื้อ

 

สถานะของพอร์ตรายปีณ สิ้นปีที่ 1 (24/09/2010) ณ สิ้นปีที่ 2 (23/09/2011),ณ สิ้นปีที่ 3 (24/09/2012), ณ สิ้นปีที่ 4 (24/09/2013)

ประวัติการรับเงินปันผล

ผลการดำเนินงานสะสม 

*กำไร (Profit) เท่ากับ Unrealized Capital Gain + Non-reinvested Cap Gain+เงินปันผลสะสม

กำไรรวม ณ สิ้นปี 4 =  712,733.06 บาท

ต้นทุนรวม ณ สิ้นปี 4 = 988,395.01 บาท


2,649 thoughts on “7thLTG”

 1. เพิ่งสมัครสมาชิกค่ะมีคำถามค่ะตอนนี้เริ่มสะสมหุ้นดังนี้Intuch tcap KGB bgh คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะและถ้าอยากจะลองเริ่มบันทึกลงในพอร์ตตามวิธีคุณนรินทร์เริ่มอย่างไรคะ

 2. สวัสดีคับคุณ Narin

  รบกวนขอคำชี้แนะ ตั้งใจจะออมหุ้นโดยใช้ 7thLTG
  เลือกหุ้นมาได้ 6 ตัวคือ BGH, CPALL, CPN, INTUCH, MINT, AOT

  อีก 1 ตัวลังเลระหว่าง TTW หรือ PS อันไหนดูดีมีอนาคตหากถือยาวๆครับ

 3. ผมขอรบกวนคุณ Narin อีกครั้งนะครับ
  แล้ว RATCH น่าถือยาวไหมครับ

  1. ถือยาวปลอดภัยมั้ย ก็คิดว่าน่าจะไม่เสี่ยงมาก แต่ในแง่ของการเติบโตระยะยาวก็อาจจะเป็นคำถามอยู่

  1. ในแง่ megatrend ก็น่าสนใจครับ และในแง่ของการเป็นผู้นำในตลาด ก็น่าจะมีพื้นฐานที่แข็งแรงพอสมควร

   นอกจากความเสี่ยงเรื่องนโยบายของรัฐแล้ว ก็น่าจะเป็นหุ้นที่ลงทุนระยะยาวได้นะครับ

 4. รบกวนสอบถามหน่อยคับผม ถ้าผมงบน้อย จะลงแค่ 5 ตัว เฉลี่ยตัวละ 1000 ทุกเดือนนี่จะไหวไม๊ครับ หรือมีความจำเป็นที่ต้องลง 7 ตัว เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงคับ

  ขอบคุณคับผม

 5. บริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นงานประเภทต่างๆ ทางวิศวกรรม พี่นรินทร์คิดว่าเป็นบริษัทที่พอจะสามารถลงทุนระยะยาวได้ไหมครับ

 6. รบกวนสอบถามเรื่อง ADVANC กรณีคสช.ให้กสทช. ชะลอการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม ออกไป 1 ปี ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีผลทำให้พื้นฐานของหุ้นตัวนี้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ครับ พอดีว่าลงทุนกับหุ้นตัวนี้อยู่ ถ้าหากว่าพื้นฐานมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยน … จะได้ศึกษาหุ้นตัวใหม่เพื่อเอามาแทนที่ตัวนี้ครับ ขอบคุณมากครับ

  1. ผลกระทบก็คงต้องมีบ้าง เช่น ลงทุนช้าลง เครือข่ายเต็มเร็วขึ้น ทำให้บริการลูกค้าได้ไม่เต็มที่ แต่คงไม่ใช่ผลกระทบขนาดคอขาดบาดตาย อย่าลืมว่ามีลูกค้าอยู่ในมือครึ่งประเทศ สุดท้ายแล้ว ก็ต้องได้ทำคลื่นแน่นอน แค่ล่าช้าเท่านั้น

 7. สวัสดีครับ คุณ Narin รบกวนสอบถามว่า modern กับ csl เป็นบริษัทที่พอลงทุนในระยะยาวได้เปล่าครับ ขอบคุนครับ

  1. modern คิดว่า มีความมั่นคงอยู่พอสมควร เพราะเขามี niche ของเขา แต่ว่าอาจจะไม่โตนะครับ ยกเว้นบริษัทจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
   csl ไม่คิดว่าธุรกิจแบบนี้จะน่าเสี่ยงลงทุนระยะยาวครับ ความไม่แน่นอนมันเยอะ

 8. สวัสดีค่ะ ขอรบกวนถามหุ้น BMCL และ EARTH ควรลงทุนหรือไม่ค่ะ

 9. ผมมองหุ้น SCP อยู่ครับ เห็นผลประกอบการ ดูดีเลยทีเดียว ถ้าย้อนดู 5 ปี ก็ถือได้ว่ามีการเติบโตที่ก้าวกระโดด เหมาะจะเป็น 1 ใน 7 THLTG บ้างไหมครับ

  ขอบคุณครับ

  1. อ่อ SCP ไม่ได้อยู่ใน SET 50 หรือ SET 100 เลยครับ
   จุดนี้ถือเป็นกฎอีกข้อนึงของ 7THLTG ด้วยหรือป่าวครับ
   ว่าต้องลงใน SET 50 หรือ 100 เพราะ โครงการออมหุ้นของ
   CIMB จำกัดว่าต้องเป็น SET 50 เท่านั้นด้วย

   สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่า พี่นรินทร์ ใช้บริการโครงการออมเงินในหุ้น
   หรือว่า ส่งคำสั่งเองทุกเดือนครับ

   ขอบคุณคร้าบ

  2. เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมออมหุ้นครับ แต่ถ้าเราซื้อด้วยตัวเอง จะเป็น SET50 หรือไม่ก็ได้

   ของผมใช้โปรแกรมออมหุ้น เพราะว่าสะดวกดี

 10. รบกวนพี่นรินทร์ช่วยเลือกหุ้นให้ครับ
  ถ้าต้องเลือกตัวเดียวระหว่าง banpu กับ ps ครับ
  ผมจะไปเติมเพื่อให้ครบ 7 ตัวครับ

  ขอบคุณมากครับ

  1. โอเคทั้งสองตัวนะครับ ลองดูว่าตัวไหนอยู่ใน sector ที่ต่างจากตัวที่เหลือมากกว่ากันก็ได้

 11. เราควรลงทุุนทุกเดือนแม้ว่าภาวะตลาดกระทิงเหรอคะ

  1. ตลาดกระทิงก็มีกระทิงกว่าได้ครับ เราไม่มีทางรู้จริง ดังนั้น ซึ่งทุกๆ ช่วงเวลาแล้วมาเฉลี่ยต้นทุนกันทั้งหมด เพื่อตัดความจำเป็นที่จะต้องเก็งตลาดออกไป

 12. รบกวนถามพี่นรินทร์เกี่ยวกับหลักการเลือกหุ้น 7thltg สามารถเป็นหุ้นวัฏจักรได้ไหมครับ และพี่มองหุ้น banpu, pttep, top รวมถึง หุ้น ivl เป็นหุ้นเติบโตหรือเป็นหุ้นวัฏจักรครับ

  ขอบคุณคร้บ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย