7thLTG

The Seven Thailand Long-term Growth Fund (7thLTG)

“In Search of Worry-free Investment Strategies”

เนื่องด้วยผมมีความตั้งใจจะอุทิศทรัพยากรของผมส่วนหนึ่งให้กับการค้นหาวิธีลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย ที่ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร (above average returns)  และต้องง่ายพอที่ average person จะสามารถปฏิบัติได้เอง ผมจึงสร้างพอร์ตลงทุนอันหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่า The Seven Thailand Long-term Growth Fund หรือ 7thLTG เพื่อการนี้ครับ

เป้าหมายของผมคือการค้นหาวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่

 

 • ให้ตอบแทนเฉลี่ยสะสม 10-15% ต่อปี หรือถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่ SET ให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายมากๆ ก็ควรเอาชนะ SET ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาเดียวกัน
 • average person ต้องสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยาก
 • ไม่ต้องติดตามข่าวหรือตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิด (เพื่อให้เงินทำงานให้เรา ไม่ใช่ให้เราทำงานให้เงิน)

 

วิธีนี้ไม่ได้เน้นการ maximize ผลตอบแทน แต่เน้นการทำให้ผลตอบแทนให้ดีพอสมควรโดยไม่ต้องใช้ effort มาก

นโยบายการลงทุน

คัดเลือกหุ้นไทยจำนวน 7 ตัว ที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้

 

 • เป็นกิจการที่ยังเติบโตได้อีกมากในระยะยาว (ข้อนี้ขาดไม่ได้) อย่างน้อยต้องเชื่อว่ากำไรสุทธิของบริษัทจะเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยสองเท่าทุกห้าปี
 • ต้องเป็นบริษัทที่ established แล้วพอสมควร (ไม่เจ๊งไปง่ายๆ ใน 15 ปีเสียก่อน)
 • ไม่อยู่ใน sector เดียวกันเกิน 3 ตัว

 

กองทุนจะลงทุนในหุ้น 7 ตัวนี้เท่านั้น โดยรายชื่อสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตเมื่อเห็นว่าหุ้นนั้นไม่เข้าเกณฑ์ทั้งสามข้ออีกต่อไป หรือไม่สามารถเทรดได้อีก (โดนควบรวม โดนถอน โดยแขวน ไร้สภาพคล่อง ฯลฯ)

ในการลงทุนจะซื้อหุ้นทั้ง 7 ตัว ทุกวันที่ 25 ของเดือน ตัวละ 3,000 บาท (ปัดลงให้เศษหุ้นลงตัว) เป็นเงินรวม 21,000 บาทต่อเดือน ซื้อไปเรื่อยๆ ทางเดียวจนกว่าจะครบ 15 ปี และจะสรุปผลเมื่อครบกำหนด 15 ปีแล้วเท่านั้น

เมื่อใดที่มีหุ้นตัวใดมีมูลค่าใหญ่เกิน 30% ของพอร์ต หุ้นตัวนั้นจะโดนหยุดซื้อชั่วคราวจนกว่าจะไม่เกิน (เอาเงินในเดือนนั้นเฉลี่ยไปซื้อตัวอื่นๆ ที่เหลือแทน) เพื่อลดการผูกพอร์ตไว้กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป

หลักการและเหตุผล

ทำไมเลือกหุ้นด้วยการมองการเติบโตในอนาคตเป็นหลัก : เพราะผมได้ตรวจสอบมาแล้วว่าหุ้นเติบโตในตลาดหุ้นไทยเป็นหุ้นที่ถือยาวแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงได้จริงๆ และสูงกว่าหุ้นแนวอื่น

มูลค่าตลาดของหุ้นคุณค่าเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Value Stock

ปี 1996 ปี 2008
SSC 9,672 2,047
SAUCE 3,312 4,392
EGCO 36,400 36,062
SCC 96,960 123,600

มูลค่าตลาดของหุ้นเติบโตเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Growth Stock

ปี 1996 ปี 2008
BIGC 7,375 30,656
CPN 8,900 31,157
SEED 570 1,894
PTTEP 114,700 353,858

ปี 1996 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ 1200 จุด ส่วนปี 2008 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 400 จุด จะเห็นได้ว่าต่อให้ซื้อหุ้นในปีที่ตลาดหุ้นฟองสบู่ แต่ถ้าถือไว้เป็นระยะเวลาที่นานมากพอ แม้จะขายออกในปีที่มีวิกฤต หุ้นเติบโตก็ยังให้ผลตอบแทนที่งดงามและมากกว่าหุ้นคุณค่า เพราะฉะนั้น หุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวจึงได้แก่หุ้นเติบโต ไม่ใช่หุ้นคุณค่าหรือหุ้นปันผลอย่างที่เข้าใจกัน ถ้าหากเข้าใจตรงนี้ได้ หุ้นไทยก็สามารถถือยาวได้ครับ ต่อให้เจอวิกฤตก็ไม่น่ากลัว

ส่วนหนึ่ง ที่ผมสร้างพอร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อต่อสู้กับความเชื่อที่ว่า “หุ้นไทยถือยาวไม่ได้” และ “หุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวคือหุ้นปันผล” ซึ่งผมมองว่าเป็นความเชื่อที่ผิด ผมเชื่อว่า หุ้นไทยถือยาวได้แต่ต้องถือหุ้นเติบโตเท่านั้น ครับ

เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตจะใช้การมองภาพใหญ่ (Big Picture) และเป็นการมองในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ของธุรกิจเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่อยู่มีดีมานด์ที่เติบโตดี (เมกกะเทรนด์) และมีความแข็งแกร่งของกำไรพอสมควร ไม่ใช้โมเดลที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์งบการเงินที่ยุ่งยากเกินไป กล่าวคือ อาศัยแนวคิดของปีเตอร์ ลินซ์ว่า คนธรรมดาทุกคนก็สามารถเลือกหุ้นได้ไม่แพ้ตลาด ถ้ารู้จักมองไปที่ตัวธุรกิจจริงๆ ไม่ได้มองไปที่ตลาดหรือราคาหุ้น

วิธีนี้ไม่ได้พึ่งพาการเลือกหุ้นให้ถูกทุกตัว แต่อาศัยการกระจายความเสี่ยง (7 ตัว) ที่ไม่มากหรือเกินไปเพื่อให้ตั้งรับความผิดพลาดของการเลือกหุ้นได้ดีพอสมควร หุ้นบางส่วนในพอร์ตอาจไม่เป็นไปตามที่คาดบ้างก็ไม่เป็น เน้นภาพรวมของพอร์ตมากกว่า หลีกเลี่ยงการทำกำไรโดยอาศัย market timing (ซึ่งดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ แล้วยาก) และไม่ได้คาดหวังว่าพอร์ตจะต้องผันผวนน้อยกว่า SET ในระยะสั้น แต่มุ่งสร้างพอร์ตที่เติบโตไปได้ไกลที่สุดในระยะยาวเมื่อเทียบกับ SET มากกว่า

คำเตือน

 

 • 7thLTG เป็นพอร์ตหุ้นเติบโต ความผันผวนจึงน่าจะสูงกว่าตลาด ทำให้เวลาตลาดลงแรงๆ มีโอกาสสูงมากที่ พอร์ต 7thLTG จะลงแรงกว่าตลาด พอร์ตนี้จึงไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังว่าถ้าตลาดหุ้น crash แล้วพอร์ตจะลงน้อยกว่าตลาด แต่เหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความผันผวนที่สูงกว่าตลาดในระยะสั้นได้ แต่คาดหวังการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตในระยะยาวที่ดีกว่าตลาด
 • ห้ามลอกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว แล้วนำไปลงทุนเองแบบทุ่มซื้อโดยเด็ดขาด หุ้นทุกตัวใน 7thLTG มีความเสี่ยงบางอย่างที่รุนแรงมากอยู่ทั้งสิ้น แต่ที่ผมกล้าเลือกมาเข้า 7thLTG เนื่องจากพอร์ตมีการกระจายตัวที่มากพอ และไม่มีการซื้อเฉลี่ยขาลงหุ้นตัวใดๆก็ตาม  ดังนั้นจึงทำให้พอร์ตไม่มีทางเสียหายหนักในกรณีที่หุ้นบางตัวเกิดความเสียหายร้ายแรง แต่ไม่เหมาะกับการนำตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวมาลงทุนแบบทุ่มซื้อ

 

สถานะของพอร์ตรายปีณ สิ้นปีที่ 1 (24/09/2010) ณ สิ้นปีที่ 2 (23/09/2011),ณ สิ้นปีที่ 3 (24/09/2012), ณ สิ้นปีที่ 4 (24/09/2013), ณ สิ้นปีที่ 5 (24/9/2014), สิ้นปีที่ 6 (24/9/2015)

ประวัติการรับเงินปันผล ผลการดำเนินงานสะสม ณ สิ้นปีที่ 6 (24 กันยายน 2558) 

รายการ บาท
กำไรที่ยังไม่รับรู็ (unrealised capital gain) 1,015,507.10
กำไรที่ถูก reinvested (A) 239,348.10
เงินปันผลรับสะสม   119,114.46
ต้นทุนสุทธิ (ต้นทุนในพอร์ตลบด้วย A)  1,431,700.30

 

3,152 thoughts on “7thLTG”

 1. เมื่อวานผมได้ไปจ่ายเงินค่าเพิ่มทุน BANPU ให้ที่โบรกเกอร์นะครับ เป็นการเพิ่มทุนเท่ากับจำนวนที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 22615 บาท

  ประเดี๋ยววันที่ 25 ซึ่งเป็นรอบซื้อของเดือนพอดี ผมจะสั่งโบรกเกอร์ขาย TTW เป็นจำนวนเท่ากัน โดยประมาณนะครับ เพื่อให้ไม่มีเงินก้อนพิเศษเข้าไปในพอร์ต จะได้จำต้นทุนได้ง่ายๆ เพราะต้นทุนที่เป็นตัวเลขที่แสดงในพอร์ตตอนนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้ว เนื่องจากมีการขายบ้างระหว่างทาง จำต้นทุนง่ายๆ ว่า เข้าเดือนละ 21000 ไม่มีพิเศษ แทน

  งานนี้เป็นการให้โอกาสบ้านปูเป็นหนสุดท้ายแล้ว ถ้ายังไม่ perform อีก จะมาขอเงินเพิ่มทุนเพิ่ม คงไม่เอาแล้ว ยังมี BANPU-W3 เดือนหน้าอีก (มีอายุหนึ่งปี)​ คาดว่าถ้าเข้าพอร์ตมาเมื่อไรอาจจะหาโอกาสขายออกไป แต่ต้องดูความเหมาะสมอีกทีครับ

 2. สรุปสุดท้าย ADVANC ก็มาเอาคลื่น 900 อีกใบ ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว…คิดว่ามันคุ้มค่าไหมครับ และด้วยค้าใช้จ่ายขนาดนี้ กำไรน่าจะโดนดูดออกไปเยอะเลยครับ…พี่นรินทร์คิดว่าบริษัทนี้ยังน่าสนใจอยู่อีกไหมครับ

  1. ความน่าสนใจลดลงครับ แต่คิดว่าน่าจะยังลงทุนต่อไปได้อยู่

 3. ขอสอบถามงบบริษัทประกันชิวิตค่ะ ทำไมทดสอบความพอเพียงของหนี้สินจึงสูงขึ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง /อีกข้ออัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงก็คือดอกเบี้ยในตลาดใช่เปล่าคะ…ขอบคุณมากค่ะ

  1. ดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงคีอดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในตลาด น่าจะมาจากคำว่า risk-free rate

   ไม่แน่ใจว่าทดสอบความพอเพียงคืออะไรนะครับ

 4. เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ของบ.ประกันชีวิตค่ะ จากหมายเหตุงบQ1 )ปี59 ข้อ 3(bla) … รายงานทางการเงินนี้มีข้อกำหนดให้มีการทดสอบความพอเพียงของหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ด้วยเหตุที่ปัจจุบันมีการกำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเป็นอัตราคิดลดสำหรับการคำนวณหนี้สินที่ใช้ทดสอบความพอเพียง และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงนี้ได้ลดตำ่ลงอย่างมากจากปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อหนี้สินตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ซึ่งเสมือนว่ามีการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินผ่านการทดสอบความพอเพียงของหนี้สินมีจำนวนสูงขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ โดยถูกบันทึกและรับรู้เข้างบกำไรขาดทุน ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของมุลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 มีค 59นั้นไม่ได้ถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน….

 5. ปล. อยากอบรม course พื้นฐานของหุ้นเพิ่มเติมช่วยแนะนำด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย