7thLTG

The Seven Thailand Long-term Growth Fund (7thLTG)

“In Search of Worry-free Investment Strategies”

เนื่องด้วยผมมีความตั้งใจจะอุทิศทรัพยากรของผมส่วนหนึ่งให้กับการค้นหาวิธีลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย ที่ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร (above average returns)  และต้องง่ายพอที่ average person จะสามารถปฏิบัติได้เอง ผมจึงสร้างพอร์ตลงทุนอันหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่า The Seven Thailand Long-term Growth Fund หรือ 7thLTG เพื่อการนี้ครับ

เป้าหมายของผมคือการค้นหาวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่

 

 • ให้ตอบแทนเฉลี่ยสะสม 10-15% ต่อปี หรือถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่ SET ให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายมากๆ ก็ควรเอาชนะ SET ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาเดียวกัน
 • average person ต้องสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยาก
 • ไม่ต้องติดตามข่าวหรือตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิด (เพื่อให้เงินทำงานให้เรา ไม่ใช่ให้เราทำงานให้เงิน)

 

วิธีนี้ไม่ได้เน้นการ maximize ผลตอบแทน แต่เน้นการทำให้ผลตอบแทนให้ดีพอสมควรโดยไม่ต้องใช้ effort มาก

นโยบายการลงทุน

คัดเลือกหุ้นไทยจำนวน 7 ตัว ที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้

 

 • เป็นกิจการที่ยังเติบโตได้อีกมากในระยะยาว (ข้อนี้ขาดไม่ได้) อย่างน้อยต้องเชื่อว่ากำไรสุทธิของบริษัทจะเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยสองเท่าทุกห้าปี
 • ต้องเป็นบริษัทที่ established แล้วพอสมควร (ไม่เจ๊งไปง่ายๆ ใน 15 ปีเสียก่อน)
 • ไม่อยู่ใน sector เดียวกันเกิน 3 ตัว

 

กองทุนจะลงทุนในหุ้น 7 ตัวนี้เท่านั้น โดยรายชื่อสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตเมื่อเห็นว่าหุ้นนั้นไม่เข้าเกณฑ์ทั้งสามข้ออีกต่อไป หรือไม่สามารถเทรดได้อีก (โดนควบรวม โดนถอน โดยแขวน ไร้สภาพคล่อง ฯลฯ)

ในการลงทุนจะซื้อหุ้นทั้ง 7 ตัว ทุกวันที่ 25 ของเดือน ตัวละ 3,000 บาท (ปัดลงให้เศษหุ้นลงตัว) เป็นเงินรวม 21,000 บาทต่อเดือน ซื้อไปเรื่อยๆ ทางเดียวจนกว่าจะครบ 15 ปี และจะสรุปผลเมื่อครบกำหนด 15 ปีแล้วเท่านั้น

เมื่อใดที่มีหุ้นตัวใดมีมูลค่าใหญ่เกิน 30% ของพอร์ต หุ้นตัวนั้นจะโดนหยุดซื้อชั่วคราวจนกว่าจะไม่เกิน (เอาเงินในเดือนนั้นเฉลี่ยไปซื้อตัวอื่นๆ ที่เหลือแทน) เพื่อลดการผูกพอร์ตไว้กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป

หลักการและเหตุผล

ทำไมเลือกหุ้นด้วยการมองการเติบโตในอนาคตเป็นหลัก : เพราะผมได้ตรวจสอบมาแล้วว่าหุ้นเติบโตในตลาดหุ้นไทยเป็นหุ้นที่ถือยาวแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงได้จริงๆ และสูงกว่าหุ้นแนวอื่น

มูลค่าตลาดของหุ้นคุณค่าเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Value Stock

ปี 1996 ปี 2008
SSC 9,672 2,047
SAUCE 3,312 4,392
EGCO 36,400 36,062
SCC 96,960 123,600

มูลค่าตลาดของหุ้นเติบโตเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Growth Stock

ปี 1996 ปี 2008
BIGC 7,375 30,656
CPN 8,900 31,157
SEED 570 1,894
PTTEP 114,700 353,858

ปี 1996 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ 1200 จุด ส่วนปี 2008 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 400 จุด จะเห็นได้ว่าต่อให้ซื้อหุ้นในปีที่ตลาดหุ้นฟองสบู่ แต่ถ้าถือไว้เป็นระยะเวลาที่นานมากพอ แม้จะขายออกในปีที่มีวิกฤต หุ้นเติบโตก็ยังให้ผลตอบแทนที่งดงามและมากกว่าหุ้นคุณค่า เพราะฉะนั้น หุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวจึงได้แก่หุ้นเติบโต ไม่ใช่หุ้นคุณค่าหรือหุ้นปันผลอย่างที่เข้าใจกัน ถ้าหากเข้าใจตรงนี้ได้ หุ้นไทยก็สามารถถือยาวได้ครับ ต่อให้เจอวิกฤตก็ไม่น่ากลัว

ส่วนหนึ่ง ที่ผมสร้างพอร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อต่อสู้กับความเชื่อที่ว่า “หุ้นไทยถือยาวไม่ได้” และ “หุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวคือหุ้นปันผล” ซึ่งผมมองว่าเป็นความเชื่อที่ผิด ผมเชื่อว่า หุ้นไทยถือยาวได้แต่ต้องถือหุ้นเติบโตเท่านั้น ครับ

เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตจะใช้การมองภาพใหญ่ (Big Picture) และเป็นการมองในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ของธุรกิจเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่อยู่มีดีมานด์ที่เติบโตดี (เมกกะเทรนด์) และมีความแข็งแกร่งของกำไรพอสมควร ไม่ใช้โมเดลที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์งบการเงินที่ยุ่งยากเกินไป กล่าวคือ อาศัยแนวคิดของปีเตอร์ ลินซ์ว่า คนธรรมดาทุกคนก็สามารถเลือกหุ้นได้ไม่แพ้ตลาด ถ้ารู้จักมองไปที่ตัวธุรกิจจริงๆ ไม่ได้มองไปที่ตลาดหรือราคาหุ้น

วิธีนี้ไม่ได้พึ่งพาการเลือกหุ้นให้ถูกทุกตัว แต่อาศัยการกระจายความเสี่ยง (7 ตัว) ที่ไม่มากหรือเกินไปเพื่อให้ตั้งรับความผิดพลาดของการเลือกหุ้นได้ดีพอสมควร หุ้นบางส่วนในพอร์ตอาจไม่เป็นไปตามที่คาดบ้างก็ไม่เป็น เน้นภาพรวมของพอร์ตมากกว่า หลีกเลี่ยงการทำกำไรโดยอาศัย market timing (ซึ่งดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ แล้วยาก) และไม่ได้คาดหวังว่าพอร์ตจะต้องผันผวนน้อยกว่า SET ในระยะสั้น แต่มุ่งสร้างพอร์ตที่เติบโตไปได้ไกลที่สุดในระยะยาวเมื่อเทียบกับ SET มากกว่า

คำเตือน

 

 • 7thLTG เป็นพอร์ตหุ้นเติบโต ความผันผวนจึงน่าจะสูงกว่าตลาด ทำให้เวลาตลาดลงแรงๆ มีโอกาสสูงมากที่ พอร์ต 7thLTG จะลงแรงกว่าตลาด พอร์ตนี้จึงไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังว่าถ้าตลาดหุ้น crash แล้วพอร์ตจะลงน้อยกว่าตลาด แต่เหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความผันผวนที่สูงกว่าตลาดในระยะสั้นได้ แต่คาดหวังการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตในระยะยาวที่ดีกว่าตลาด
 • ห้ามลอกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว แล้วนำไปลงทุนเองแบบทุ่มซื้อโดยเด็ดขาด หุ้นทุกตัวใน 7thLTG มีความเสี่ยงบางอย่างที่รุนแรงมากอยู่ทั้งสิ้น แต่ที่ผมกล้าเลือกมาเข้า 7thLTG เนื่องจากพอร์ตมีการกระจายตัวที่มากพอ และไม่มีการซื้อเฉลี่ยขาลงหุ้นตัวใดๆก็ตาม  ดังนั้นจึงทำให้พอร์ตไม่มีทางเสียหายหนักในกรณีที่หุ้นบางตัวเกิดความเสียหายร้ายแรง แต่ไม่เหมาะกับการนำตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวมาลงทุนแบบทุ่มซื้อ

 

สถานะของพอร์ตรายปีณ สิ้นปีที่ 1 (24/09/2010) ณ สิ้นปีที่ 2 (23/09/2011),ณ สิ้นปีที่ 3 (24/09/2012), ณ สิ้นปีที่ 4 (24/09/2013), ณ สิ้นปีที่ 5 (24/9/2014)

ประวัติการรับเงินปันผล

ผลการดำเนินงานสะสม ณ สิ้นปีที่ 5 (24 กันยายน 2557) 

รายการ บาท
กำไรที่ยังไม่รับรู็ (unrealised capital gain) 1,208,387.87
กำไรที่รับรู้ไปแล้ว (realised capital gain)  4,355.31
เงินปันผลรับสะสม   87,050.84
ต้นทุนสะสม  1,238,864.53
   

 

 


2,751 thoughts on “7thLTG”

 1. จริงๆที่คุณโจ๊กบอกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ได้เงินล้านก็ไม่จริงเสียทีเดียวค่ะ กว่าจะตกผลุึกมาเป็นหุ้นที่เลือกออกมาต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างมากทีเดียว เชื่อว่าคนอื่นที่ตามคุณโจ๊กแต่เลือกหุ้นเองคงไม่ได้ผลตอบแทนเช่นนี้ แต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรจริงๆน่าจะเป็นคนที่ตามคุณโจ๊กทุกอย่างแต่ได้ผลตอบแทนเหมือนกันมากกว่า
  ขอขอบคุณคุณโจ๊กที่นำวิธีการออมหุ้นระยะยาวออกมาเผยแพร่
  ขอบคุณจากใจค่ะ

 2. ดูผลงานแล้ว ยอดเยี่ยมมากครับ นึกย้อนไปก็เสียดายเพราะผมเองติดตามมาตั้งแต่เปิดแผนการลงทุน 7THLTG กลุ่มแรกๆ เลย แต่ไม่ได้ลงทุนด้วย เพราะตอนนั้นยังไม่ตกผลึกว่า ทำไมต้องเก็บสะสมแบบนี้ อีกทั้งยังมีปัญหาการเงินครับ แต่ตอนนี้ผมเริ่มลงทุนตามมาเช่นกันครับ ได้ทั้งหมด 1ปี กับ 5 เดือนล่ะ ผลงานอยู่ที่ 17.72 % ณ ปัจจุบัน สังเกตได้อย่างหนึ่งคือ
  – ลำดับหุ้นที่ทำผลงานได้ดีๆ ลำดับ 1-4 ยังอยู่ในกลุ่มคล้ายกับของท่านแม่ทัพ ดังนั้นผมเลยจะสร้าง port อีกตัวโดยคัดเลือกลำดับ 1-3 ทะยอยสะสมไว้ครับ
  – ส่วน 7THLTG กะว่าจะเพิ่มเงินสะสมขึ้นอีกตัวละ 1,000 เมื่อครบรอบทุกๆ ปีครับ

 3. การเลือกหุ้นเข้า 7thLTG นั้นมีเคล็ดลับที่ไม่ยากคือ ต้องเลือกกิจการที่คิดว่ายังเติบโตได้เรื่อยๆ ไม่ต้องโตปีละมากๆ แต่น่าจะโตไปได้ทุกปี และมีพื้นฐานแข็งแกร่งพอควร

  แต่ที่บางคนยังเลือกหุ้นได้ไม่ดีเท่าไร เป็นเพราะยึดติดกับการซื้อหุ้นราคาต่ำๆ หรือปันผลเยอะๆ แทนที่จะให้ priority กับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ หรือบางทีก็เลือกกิจการที่ดูแข็งแรงมาก แต่ไม่โตแล้ว หุ้นเหล่านั้นอาจจะเหมาะกับการลงทุนบางรูปแบบ แต่ไม่เหมาะกับการถือไว้นานๆ ซึ่งอาจจะตรงข้ามกับสามัญสำนึกของคนทั่วไป ถ้าหากหลุดออกจากตรงนี้ได้ การเลือกหุ้น 7thLTG นั้นจะไม่ยากเลย หุ้นที่ผมเลือกเข้ามาก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้าง obvious สำหรับทุกคนอยู่แล้วว่ามีโอกาสเติบโตสูง และมีพื้นฐานที่ดีพอสมควร ไม่ได้เป็นหุ้นที่ขุดมาจากตรงไหนที่ไม่มีคนรู้จักเลย

  ค่อยๆ พัฒนาทักษะไปเรื่อยๆ ครับ เราจะค่อยๆ เก่งขึ้นทุกวัน

 4. คุณนรินทร์ค่ะ บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์เราควรทำอย่างไร เขาให้ฟรีหรือต้องซื้อ และซื้อที่ใหน ขอบคุณมากค่ะ

  1. ถ้าเขาประกาศแจกผู้ถือหุ้น เด๋วเค้าจะใส่พอร์ตเราให้เราเองครับ ถ้าอยากขายทิ้งก็ขายในตลาดได้เลย แต่ถ้าอยากใช้สิทธิ์ ก็ติดต่อโบรกเกอร์ของเราได้ครับ

 5. สุดยอดครับ รู้สึกเสียใจเลยในช่วง 13 ปี ที่เราฝากประจำมาตลอด
  พึ่งมารู้จัก DCA ในหุ้นและกองทุน แบบตกผลึกเมื่อปีก่อนครับ

  แต่วันนี้ ก็คือ อดีตของวันข้างหน้า
  รอฟ้าที่สดใส และอิสรภาพทางการเงินอยู่ครับ

  ขอบคุณมากๆครับ

 6. ขอความเห็น TTW กับ HANA มีคุณสมบัติพอที่จะเป็น 7thLTG ได้ไหมคะ?

 7. งงเรื่องการคิด IRR ผมเอาเงินปันผลที่ได้ในแต่ละปีไปบวกกับเงินต้นทุน(ค่าเป็นลบ) แล้วปีสุดท้ายปีที่ เอาทุน(เป็นลบ)บวกปันผลบวกกับมูลค่าพอร์ต ได้บรรทัดสุดท้ายเป็นบวก แล้วเอามาคิด IRR ถูกมั้ยคับ
  ของคุณโจ๊กที่คิดได้ 24% เหมือนจะน้อยไป ด้วยว่ามีเงินที่ขายหุ้นออกมารายครั้ง ที่เอากลับเข้าไปลงทุนใหม่ ไม่แน่ใจว่าคิดออกจากทุนหรือยังคับ

  1. เป็นการสมมติสถานการณ์ว่า ปีล่าสุด ล้างพอร์ตออกมาทั้งหมด แล้วจะได้ IRR เท่าไร

   ค่าที่ได้จะน้อยกว่าของจริงไปหน่อย เพราะว่าประมาณเอาว่าเงินของทุกเดือนในแต่ละปีเข้าพอร์ตมาตั้งแต่ต้นปีเลย แต่ที่จริงแล้ว ค่อยๆ มาทีละเดือน

   ส่วนเงินที่ cash out ระหว่างทาง ก็ทำให้ผิดเพื้ยนด้วยเหมือนกัน แต่่ว่าไม่มากนักครับ เพราะจำนวนเงินไม่ได้เยอะ และมีการใส่กลับลงไปเกือบทั้งหมดด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย