7thLTG

The Seven Thailand Long-term Growth Fund (7thLTG)

“In Search of Worry-free Investment Strategies”

เนื่องด้วยผมมีความตั้งใจจะอุทิศทรัพยากรของผมส่วนหนึ่งให้กับการค้นหาวิธีลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย ที่ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร (above average returns)  และต้องง่ายพอที่ average person จะสามารถปฏิบัติได้เอง ผมจึงสร้างพอร์ตลงทุนอันหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่า The Seven Thailand Long-term Growth Fund หรือ 7thLTG เพื่อการนี้ครับ

เป้าหมายของผมคือการค้นหาวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่

 

 • ให้ตอบแทนเฉลี่ยสะสม 10-15% ต่อปี หรือถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่ SET ให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายมากๆ ก็ควรเอาชนะ SET ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาเดียวกัน
 • average person ต้องสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยาก
 • ไม่ต้องติดตามข่าวหรือตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิด (เพื่อให้เงินทำงานให้เรา ไม่ใช่ให้เราทำงานให้เงิน)

 

วิธีนี้ไม่ได้เน้นการ maximize ผลตอบแทน แต่เน้นการทำให้ผลตอบแทนให้ดีพอสมควรโดยไม่ต้องใช้ effort มาก

นโยบายการลงทุน

คัดเลือกหุ้นไทยจำนวน 7 ตัว ที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้

 

 • เป็นกิจการที่ยังเติบโตได้อีกมากในระยะยาว (ข้อนี้ขาดไม่ได้) อย่างน้อยต้องเชื่อว่ากำไรสุทธิของบริษัทจะเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยสองเท่าทุกห้าปี
 • ต้องเป็นบริษัทที่ established แล้วพอสมควร (ไม่เจ๊งไปง่ายๆ ใน 15 ปีเสียก่อน)
 • ไม่อยู่ใน sector เดียวกันเกิน 3 ตัว

 

กองทุนจะลงทุนในหุ้น 7 ตัวนี้เท่านั้น โดยรายชื่อสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตเมื่อเห็นว่าหุ้นนั้นไม่เข้าเกณฑ์ทั้งสามข้ออีกต่อไป หรือไม่สามารถเทรดได้อีก (โดนควบรวม โดนถอน โดยแขวน ไร้สภาพคล่อง ฯลฯ)

ในการลงทุนจะซื้อหุ้นทั้ง 7 ตัว ทุกวันที่ 25 ของเดือน ตัวละ 3,000 บาท (ปัดลงให้เศษหุ้นลงตัว) เป็นเงินรวม 21,000 บาทต่อเดือน ซื้อไปเรื่อยๆ ทางเดียวจนกว่าจะครบ 15 ปี และจะสรุปผลเมื่อครบกำหนด 15 ปีแล้วเท่านั้น

เมื่อใดที่มีหุ้นตัวใดมีมูลค่าใหญ่เกิน 30% ของพอร์ต หุ้นตัวนั้นจะโดนหยุดซื้อชั่วคราวจนกว่าจะไม่เกิน (เอาเงินในเดือนนั้นเฉลี่ยไปซื้อตัวอื่นๆ ที่เหลือแทน) เพื่อลดการผูกพอร์ตไว้กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป

หลักการและเหตุผล

ทำไมเลือกหุ้นด้วยการมองการเติบโตในอนาคตเป็นหลัก : เพราะผมได้ตรวจสอบมาแล้วว่าหุ้นเติบโตในตลาดหุ้นไทยเป็นหุ้นที่ถือยาวแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงได้จริงๆ และสูงกว่าหุ้นแนวอื่น

มูลค่าตลาดของหุ้นคุณค่าเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Value Stock

ปี 1996 ปี 2008
SSC 9,672 2,047
SAUCE 3,312 4,392
EGCO 36,400 36,062
SCC 96,960 123,600

มูลค่าตลาดของหุ้นเติบโตเมื่อถือไว้เฉยๆ 12 ปี

Growth Stock

ปี 1996 ปี 2008
BIGC 7,375 30,656
CPN 8,900 31,157
SEED 570 1,894
PTTEP 114,700 353,858

ปี 1996 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ 1200 จุด ส่วนปี 2008 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 400 จุด จะเห็นได้ว่าต่อให้ซื้อหุ้นในปีที่ตลาดหุ้นฟองสบู่ แต่ถ้าถือไว้เป็นระยะเวลาที่นานมากพอ แม้จะขายออกในปีที่มีวิกฤต หุ้นเติบโตก็ยังให้ผลตอบแทนที่งดงามและมากกว่าหุ้นคุณค่า เพราะฉะนั้น หุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวจึงได้แก่หุ้นเติบโต ไม่ใช่หุ้นคุณค่าหรือหุ้นปันผลอย่างที่เข้าใจกัน ถ้าหากเข้าใจตรงนี้ได้ หุ้นไทยก็สามารถถือยาวได้ครับ ต่อให้เจอวิกฤตก็ไม่น่ากลัว

ส่วนหนึ่ง ที่ผมสร้างพอร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อต่อสู้กับความเชื่อที่ว่า “หุ้นไทยถือยาวไม่ได้” และ “หุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวคือหุ้นปันผล” ซึ่งผมมองว่าเป็นความเชื่อที่ผิด ผมเชื่อว่า หุ้นไทยถือยาวได้แต่ต้องถือหุ้นเติบโตเท่านั้น ครับ

เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตจะใช้การมองภาพใหญ่ (Big Picture) และเป็นการมองในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ของธุรกิจเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่อยู่มีดีมานด์ที่เติบโตดี (เมกกะเทรนด์) และมีความแข็งแกร่งของกำไรพอสมควร ไม่ใช้โมเดลที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์งบการเงินที่ยุ่งยากเกินไป กล่าวคือ อาศัยแนวคิดของปีเตอร์ ลินซ์ว่า คนธรรมดาทุกคนก็สามารถเลือกหุ้นได้ไม่แพ้ตลาด ถ้ารู้จักมองไปที่ตัวธุรกิจจริงๆ ไม่ได้มองไปที่ตลาดหรือราคาหุ้น

วิธีนี้ไม่ได้พึ่งพาการเลือกหุ้นให้ถูกทุกตัว แต่อาศัยการกระจายความเสี่ยง (7 ตัว) ที่ไม่มากหรือเกินไปเพื่อให้ตั้งรับความผิดพลาดของการเลือกหุ้นได้ดีพอสมควร หุ้นบางส่วนในพอร์ตอาจไม่เป็นไปตามที่คาดบ้างก็ไม่เป็น เน้นภาพรวมของพอร์ตมากกว่า หลีกเลี่ยงการทำกำไรโดยอาศัย market timing (ซึ่งดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ แล้วยาก) และไม่ได้คาดหวังว่าพอร์ตจะต้องผันผวนน้อยกว่า SET ในระยะสั้น แต่มุ่งสร้างพอร์ตที่เติบโตไปได้ไกลที่สุดในระยะยาวเมื่อเทียบกับ SET มากกว่า

คำเตือน

 

 • 7thLTG เป็นพอร์ตหุ้นเติบโต ความผันผวนจึงน่าจะสูงกว่าตลาด ทำให้เวลาตลาดลงแรงๆ มีโอกาสสูงมากที่ พอร์ต 7thLTG จะลงแรงกว่าตลาด พอร์ตนี้จึงไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังว่าถ้าตลาดหุ้น crash แล้วพอร์ตจะลงน้อยกว่าตลาด แต่เหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความผันผวนที่สูงกว่าตลาดในระยะสั้นได้ แต่คาดหวังการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตในระยะยาวที่ดีกว่าตลาด
 • ห้ามลอกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว แล้วนำไปลงทุนเองแบบทุ่มซื้อโดยเด็ดขาด หุ้นทุกตัวใน 7thLTG มีความเสี่ยงบางอย่างที่รุนแรงมากอยู่ทั้งสิ้น แต่ที่ผมกล้าเลือกมาเข้า 7thLTG เนื่องจากพอร์ตมีการกระจายตัวที่มากพอ และไม่มีการซื้อเฉลี่ยขาลงหุ้นตัวใดๆก็ตาม  ดังนั้นจึงทำให้พอร์ตไม่มีทางเสียหายหนักในกรณีที่หุ้นบางตัวเกิดความเสียหายร้ายแรง แต่ไม่เหมาะกับการนำตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวมาลงทุนแบบทุ่มซื้อ

 

สถานะของพอร์ตรายปีณ สิ้นปีที่ 1 (24/09/2010) ณ สิ้นปีที่ 2 (23/09/2011),ณ สิ้นปีที่ 3 (24/09/2012), ณ สิ้นปีที่ 4 (24/09/2013)

ประวัติการรับเงินปันผล

ผลการดำเนินงานสะสม 

*กำไร (Profit) เท่ากับ Unrealized Capital Gain + Non-reinvested Cap Gain+เงินปันผลสะสม

กำไรรวม ณ สิ้นปี 4 =  712,733.06 บาท

ต้นทุนรวม ณ สิ้นปี 4 = 988,395.01 บาท


2,682 thoughts on “7thLTG”

 1. รบกวนคุณ Narin ครับ ผมถือBHอยู่แต่คิดว่าBGHจะโตได้มากกว่าในอนาคตเพราะมีสาขาเยอะ ผมควรเลือกทั้งสองตัวหรือเฉพาะBGHดีครับ

  ขอบคุณครับ

  1. อันนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกครับ เพราะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบ bet หรือชอบกระจายความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล ทั้งสองแบบย่อมมีทั้งดีและเสีย

 2. ผมสนใจขอ้มูลของคุณนรินทร์ที่เขียนจะจัดเปิดคอร์สอบรมสอนนักลงทุนคุณนรินทร์สนใจไหมครับเอ็ม0941192492

 3. พี่โจ๊ก

  ถ้าเราลดจำนวนหุ้นลงเหลือ4ตัว ในระยะยาว(10ปี) ผลตอบแทนจะต่างกับ7ตัวมากไหมครับ ทุกอย่างตามกฏของพอร์ต7หมด ต่างกันที่จำนวนหุ้น

  จะคุ้มไหมเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
  เพราะผมมองว่า โปรแกรม7 มันมีการป้องกันความเสี่ยงระดับนึงแล้ว
  กระจายตัวหุ้น / ซื้อเฉลี่ย / ลงทุนระยะยาว / ลงทุนกิจการเติบโต

  ถ้าเราจะเร่งผลต้องแทนให้มากขึ้นโดนลดจำนวนหุ้นลงหน่อย ทำได้ไหมครับ คุ้มที่จะทำไหม

  ขอบคุณครับ

  1. เหลือ 4 ตัว เราก็ต้องเลือกหุ้นเก่งขึ้น ถ้าเราคิดถูกก็จะได้มากกว่า 7 ตัว แต่ถ้าเราไม่ต้องพึ่งพาความเก่งมาก 7 ตัวก็ดีกว่า

   คิดว่า 4-10 เป็น range ที่เหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ในช่วงนี้ควรจะเป็นเท่าไรกันแน่นั้น คงแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคน

 4. เพิ่งเปิดบช ครับ
  เลือก mkสุกี้ กับ bigc
  เท่าที่อ่าน ไม่ค่อยมีคนพูดถึงสองตัวนี้นะครับ

 5. พี่โจ๊กครับ 2 คำถามครับ
  1. DCA เคยมีคนศึกษามั้ยครับว่า ซื้อทุกวัน ซื้อทุกสัปดาห์ ซื้อทุกเดือน อันไหนให้ผลตอบแทนมากกว่า
  2.ถ้าเราซื้อ DCA แต่กราฟ macd ร่วมด้วย ถ้าเป็นขาลงเก็บตังค์ไว้ก่อน รอจนกราฟตัดขึ้นค่อยซี้อ จะทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นมั้ยครับ

  1. 1.พบว่าแทบไม่ต่างกันในระยะยาว ปีละครั้งจึงเหนื่อยน้อยกว่า
   2.จะเอา macd มาผสมก็ได้ แต่ว่าต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้เลย แล้วไม่เปลี่ยนกฎอีก

 6. พี่โจ๊กครับ ในกรณีเงินเราน้อย เปลี่ยนเป็นซื้อทุก 3 เดือน 15 ปี ได้ไหมคับ ส่วนกองทุนอีแร้งก็เหมือนเดิม ขอบคุณครับ

  1. ได้ครับ เพียงแต่ต้องทำเอง เพราะโปรแกรมอัตโนมัติอาจจะทำไม่ได้

 7. ผมสงสัยครับว่าทำไมในport มีหุ้นบ้านปูอยู่ด้วย ตัวนี้เท่าที่ผมเข้าใจ เป็นหุ้น วัฏจักร ใช่ไหมครับ ถ้าซื้อเก็บไปเรื่อยจะมั่นใจในผลประกอบการและราคาหุ้นในอนาคตไหมครับ

  1. หุ้นวัฏจักร ถ้าคิดว่าในระยะยาวโตขึ้นได้ด้วย ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ได้ครับ แต่อาจจะไม่ดีเท่ากับหุ้นที่กำไรเสถียร

 8. สนใจ7thLTG ค่ะ ขอรายละเอียดผ่านทางemail ได้มั้ยคะ

 9. พี่โจ็กครับ ส่วนตัวแล้วเป็นมือใหม่ เพิ่งเข้ามาได้ไม่นาน
  วิธีการลงทุนแบบ 7THLTG ยังปรับใช้ได้ทันในสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือเปล่าครับ พูดในแง่มูลค่าราคาปัจจุบันในหุ้นแต่ละตัว ขอคำแนะนำด้วยครับ

  1. ก็ยังได้อยู่นะครับ เดือนกันยานี้ก็จะครบกำหนดแปะผลการดำเนินงานแล้ว ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนที่ดีไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมา

 10. asp ควรถือยาวหรือเปล่าคับ จัดเป็นหุ้นเติบโตหรือเปล่าครับ
  ผมดูการปันผลทั้งการปันผลที่มากกว่า 5% และกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพี่มีความเห็นอย่างไรครับ อยากทราบครับ

  1. กลุ่มหลักทรัพย์ยังไม่ค่อยจะเข้านิยามของ 7thLTG เท่าไร เดี๋ยวดีเด๊๋ยวร้าย คู่แข่งเยอะมาก ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย